تابلو رزین: Layered Sea

تابلو رزین: “Layered Sea”

ابعاد: 40cm