همسایه دریا

و پیچ کیچه های شور وشادی
‎هنوزم دلخشم با ساز بادی
‎صدای موج دریا توی گوشم
‎داره کم کم می دزده عقل وهوشم ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
وقتي كه ميري به ساحل،و عظمت و آرامش دريا رو ميبيني ،با تموم وجودت كيف ميكني از اين همه بخشندگي و آرامش،
سخاوت و فروتني ما جنوبيا هم از همسايه بودن با دريا مياد(البته تعريف از خود نباشه ها😉)
بهترين درسي كه دريا به ما ميده اينه كه با تمام بزرگي،آرامش رو به اطرافيان هم هديه كنيم.
بعد از هر تلاطم و طوفان منتظر يه جريان اروم و زيبا باش😌
◾دریا باش تا هر کسی لایق توست با تو آرام گیرد،

و هر کس لایقت نیست در تو غرق شود…


 
زهرا امیری

زهرا امیری

Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on tumblr
Share on reddit
Share on facebook