ایده گوشواره دفرمه از کجا اومد؟

یادمه حدودا پنج شش ماه پیش که خیلی زیرلیوانی دفرمه سفارش گرفته بودم و استوریشون میکردم جعفری (بدلیل اسم مشابه و گم شدن خط داستان از جعفری استفاده میکنیم) عزیز بهم پیام داد که زهرا منم ازینا میخوام منم گفتم ای به چشم شما جون بخواه جعفر جون برای تولدت برات از همین زیرلیوانی های دفرمه جینگول مستون درست میکنم کیف کنی اما اما اما جعفری بزرگ فرمود : نه من زیرلیوانیشو نمیخوام گردنبند اینجوری میخوام اونجا دقیقا یادمه روی سرم یک چراغ روشن شد(مثل برنامه کودکا😂) که چراکه نه وقتی زیرلیوانیش میشه مگه چلاقیم که گردنیش نشه و به جعفری قولشو دادیم که تمام تلاشمون رو بکنیم که بشه.😊
(تولدت که پنج ماهه گذشته مبارک و ممنون که باعث ساخت این خوشگلا شدی ❤)
اونی که برات درست کردم رو دوسش ندارم و منتظر یکی دیگه باش هروقت عشقم کشید. 😅
به نازیلای خوشگلم قول صدفیشو دادم اماده کردم اما بهم وصلشون نکردم باشد که از این گ…دربیام و کاملش کنم.😅🙈

زهرا امیری

زهرا امیری

Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on tumblr
Share on reddit
Share on facebook