تابلو رزین Stone

تابلو رزین: “Stone”

ابعاد: 30cm