تابلو رزین Bough

تابلو رزین: “Bough”

ابعاد: 35cm